دفاع بانک مرکزی از دلار 4200 تومانی

بانک مرکزی هم از نظریه دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی با تزریق دلار 4200تومانی دفاع کرد.