دارو و مواد غذایی؛ محور فعالیت SPV در گام نخست

اروپایی‌ها زمان اعلام آغاز به‌کار سازوکار ویژه مالی را بار دیگر به تعویق انداختند
وعده اروپایی‌ها برای ایجاد نهادی مستقل جهت تسهیل تعاملات مالی قانونی میان شرکت‌های اروپایی با ایران اگرچه با تأخیر 3ماهه، اما در حال عملی‌شدن است.