توسعه خط ریلی با محوریت ۵ استان

معاون وزیر راه و شهرسازی از توسعه هزار کیلومتری خط ریلی با محوریت اتصال مراکز 5 استان خبر داد.