معاون اول در دمشق

معاون اول رئیس‌جمهور به‌منظور دیدار و رایزنی با مقامات بلندپایه سوریه، روز دوشنبه سفر 2روزه خود را به این کشور آغاز کرد.