4
سه شنبه 9 بهمن 1397
شماره 7591
اقتصاد
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دخل‌و‌خرج دولت روی ترازو

بودجه
در شرایطی که نمایندگان مجلس سرگرم بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده هستند
ویژه
رضا رحمانی، وزیر نوپای صنعت، معدن و تجارت با اینکه در ظاهر بی‌کیفیتی بسیاری از خودروهای داخل را قبول دارد
شرکت ملی نفت برای نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، برای نخستین بار از سیزدهم بهمن‌ماه 1000میلیارد تومان اوراق منفعت با نرخ سود 19درصد می‌فروشد

بازگشت پراید به کانال 40میلیون تومان

دیروز قیمت پراید 111 به 40میلیون تومان رسید، دناپلاس توربو 125میلیون تومان شد
خودرو
اقدام شرکت‌های خودروسازی برای نزدیک کردن قیمت خودروهای پرتقاضا به قیمت‌های حاشیه بازار و سکته عرضه خودرو، موجب افزایش یک تا 6 میلیون تومانی قیمت خودرو، در یک هفته اخیر و بازگشت قیمت پراید 111به‌عنوان شاخص بازار خودرو به کانال 40میلیون تومان شد.