8
سه شنبه 9 بهمن 1397
شماره 7591
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پرش پلنگ سیاه برای اسکار 2019

فیلم‌های «رما» و «سوگلی» غایبان بزرگ مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا بودند
سینما
ف0یلم «پل0نگ س0یاه» به‌عنوان بهترین فیلم جوایز انجمن بازیگران «گیلد» انتخاب شد.
جشنواره
امشب مراسم افتتاحیه جشنواره سی‌وهفتم برگزار می‌شود تا تحویل سال سینمایی کشور با بزرگداشت‌هایش در پردیس تئاتر تهران رقم بخورد. از ظهر چهارشنبه رسما ماراتن تماشای فیلم‌ها آغاز خواهد شد.

در جست‌وجوی مترجمی در اندازه نجفی

مهستی بحرینی -داور جایزه ابوالحسن نجفی- از معیارهای انتخاب کتاب برتردرحوزه ترجمه می‌گوید
ادبیات
3سال از درگذشت ابوالحسن نجفی می‌گذرد؛ استادبزرگ زبان و ادبیات فارسی با کارنامه‌ای پربرگ‌و‌بار از تألیف و تحقیق و ترجمه؛ از «غلط ننویسیم» و «فرهنگ فارسی عامیانه» گرفته تا «مبانی زبان‌شناسی» و پژوهش‌هایی درباره عروض شعر فارسی.