5
دو شنبه 8 بهمن 1397
شماره 7590
بورس
23023621
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
تردید در مورد تأیید و تصویب لوایح مرتبط با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در مبادلات دیروز واکنش منفی بازار‌ها را در پی داشت.
انرژی
دولت در ظاهر سکوت اختیار کرده و تنها به احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه‌بندی می‌اندیشد.

بازی تاج و تخت در بازار قیر

همشهری بررسی می‌کند: چه‌کسی سلطان قیر می‌شود؟
بورس‌کالا
یک‌ماه از اعدام حمید باقری درمنی معروف به سلطان قیر می‌گذرد و حالا مجادله برسر جانشینی و تصاحب تاج و تخت سلطان قیر و تسلط بر بازار تجارت این محصول در خارج از بورس کالا افزایش یافته است، جرقه این جنگ پنهان از تلاش برای خروج قیر از بازارصادراتی بورس کالا زده شده است.