هشدار تورمی همتی

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه نتیجه عملکرد ارزی امسال بانک مرکزی، 2هزار و 400میلیارد تومان منفی است