پاسخ مسئولان

روابط عمومی منطقه یک شهرداری تهران در پاسخ به پیام مردمی مندرج در تاریخ سوم دی‌ماه 97 تحت عنوان «برخورد قضایی با پارکینگ‌های تجریش به کجا رسید؟»