برخورد با سد معبر و بارفروش‌ها در شمال شرق

شهردار منطقه 4 تهران از اجرای طرح فوریتی جمع‌آوری سدمعبر و بارفروش‌ها در محلات شرقی منطقه خبر داد.