مدیریت زیست‌بومی برای نجات تالاب‌ها

روز جهانی تالاب، امسال با شعار «ما در مواجهه با تغییر اقلیم ناتوان نیستیم» برگزار می‌شود.