8
دو شنبه 8 بهمن 1397
شماره 7590
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

این ساختمان دوست‌داشتنی

مجموعه تئاترشهر 46ساله شد
گزارش
ساختمان استوانه‌ای در مرکز پایتخت، مجموعه تئاتری که هنوز هم با وجود فراوانی، تماشاخانه‌ها قلب تپنده تئاتر ایران به‌حساب می‌آید.