بورس‌کالا مرجع قیمت زعفران شد

مدیرعامل بورس‌کالای ایران ضمن ارائه پیشنهادهای خود برای تقویت معاملات کالایی اعلام کرد: بورس‌کالای ایران به مرجع قیمت زعفران جهان تبدیل شده است.