اعتبار ویژه برای رونق زیتون رودبار

برای نخستین‌بار، زیتون به‌عنوان دانه روغنی در کنار گندم و جو در تبصره8 قانون بودجه۱۴۰۱ قرار گرفته و به زیتون رودبار اعتبار 30هزار میلیارد تومانی اختصاص پیدا کرده‌است.