پیشی‌گرفتن وزارت ارشاد با یک پیش‌نویس

وزارت ارشاد در تلاش است تا سکان نمایش خانگی را به‌دست بگیرد
اختلافات میان ساترا و پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی تمامی ندارد .