تپش قلب حامد در سینه احمد

«آنها با اهدای اعضای بدن فرزندشان من را نجات دادند و باعث شدند فرزندانم بی‌پدر نشوند.» این مهم‌ترین بخش از حرف‌های مردی است که مدت‌ها با مشکلات قلبی دست و پنجه نرم می‌کرد.