11
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397
شماره 7369
باشگاه
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یک نفر این هفته به‌صورت تلفنی مهمان رادیو کدو شد
شهر تهران است و باران بهار

در باب خشونت اجتماعی یا نشاط اجتماعی!

خشونت
همه ما بیش و کم شاهد کم طاقتی و خشونت بین شهروندان بوده ایم.
جراحی فرهنگ پلاستیک

جراحی فرهنگ پلاستیک

ببینید کی دارم عرض می‌کنم؛ اگر نصف همین توجهی که بعضی از ما ملت به جراحی پلاستیک برای زیباترشدن«خود»مان داریم، به فرهنگ پلاستیک اختصاص می‌دادیم، الان با محیط‌زیست زیباتری مواجه بودیم و مثل باباطاهرمرحوم، می‌زدیم زیرهرچه آواز که...
همه جا سینما کم دارد
همه جا سینما کم دارد
امروز می‌خواهم از شما تشکر کنم که هنوز کتاب می‌خرید و می‌خوانید، روزنامه می‌خرید و می‌‌خوانید، مجله می‌خرید و می‌خوانید و همیشه می‌خرید و می‌خوانید.
شاید خیلی‌ها نفرات حاضر در این عکس را نشناسند.