شهر در رسانه‌ها

اهمیت مراودات چندجانبه شهردار تهران/انتقاد از صبحانه‌های کاری شورا/نصب غیراستاندارد دکل‌های مخابرات در تهران/تهران شهردار می‌خواهد، نه سیاستمدار/شهرداری تهران می‌تواند ارزان‌تر اداره شود