روبات‌های کارگر در شیفت شب

ژاپنی‌ها برای شیفت شب کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود، در حال استفاده از روبات‌هایی هستند که می‌توانند عملیات‌های جوشکاری، جابه‌جایی اجسام و قطعات سنگین و پیچ و مهره کردن را بدون دخالت انسان انجام دهند.