تراز تجاری فروردین‌ماه مثبت شد

براساس اعلام گمرک ایران، در فروردین‌ماه امسال تراز تجاری کشور به مثبت 604میلیون دلار رسیده و صادرات غیرنفتی 15درصد افزایش یافت.