24
سه شنبه 23 اسفند 1401
شماره 8735
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بچه مکتبی‌ها

روایت گردشگران
تهرانگردی امروز درباره شهدای ترور دانش‌آموزی در تهران بود.
ویژه
از همان کودکی زبانزد همسایه و بستگان بود، کمی که بازوهایش قوت گرفتند سراغ کار رفت، خرجش را سعی می‌کرد خودش دربیاورد، اهل صله رحم بود و وقتی روستا می‌رفت به همه بستگان سر می‌زد.

معصوم‌ترین خون‌های تهران

روایت‌هایی معتبر از شهدای ترور دانش‌آموزی دهه60 در پایتخت
گزارش
در ششمین تور تهرانگردی مدرسه همشهری، راهی اماکنی شدیم که رد خون پاک شهدای دانش‌آموزی حوادث تروریستی دهه 60در آنها ثبت شده و هنوز داغ است؛ خون شهدایی که بخشی از تاریخ و هویت پایتخت محسوب می‌شوند و شناخت بهتر تهران در گرو یاد آنهاست.