بحران فرونشست‌ در ایران

استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم در ردیف استان‌های با ریسک جمعیتی بالا در معرض خطر فرونشست زمین هستند.