آزمایش موشکی کره‌شمالی پیش از مانور سئول-‌واشنگتن

کره‌شمالی در نخستین ساعات دوشنبه دیروز یک آزمایش موشکی از زیردریایی انجام داده است.