برزیل در لبه پرتگاه فاشیسم

پیروزی «ژایر بولسونارو» نامزد حزب راست افراطی سوسیال لیبرال برزیل در انتخابات ریاست‌جمهوری مثل پتکی بر سر چپ‌های آمریکای لاتین فرود آمد.