موافقت با کلیات قرارداد تأمین۶۳۰ دستگاه واگن مترو برای تهران

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری‌ها ضمن اشاره به موافقت شورای اقتصاد با کلیات قرارداد تأمین ۶۳۰دستگاه واگن مترو برای تهران، از آماده‌شدن اسناد مناقصه ۷۷۴واگن برای شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، کرمانشاه و قم و ۵۹۶ واگن برای تهران و کرج خبر داد.