صادرات نفت ایران صفر نمی‌شود

رویترز با اشاره به ادعای رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن قصد دارد جلو صادرات نفت ایران را بگیرد، نوشت: نمی‌توان جلو صادرات نفت ایران را گرفت و به هرحال تهران نفت خود را صادر خواهد کرد.