با مردم

سلام. معضل برچسب‌های رنگی کوچک بر در و دیوار منازل ساکنان پایتخت چه زمانی ساماندهی خواهد شد؟