17
چهار شنبه 9 آبان 1397
شماره 7517
سلامت
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روزهای سخت صنعت داروسازی

یادداشت
این روزها صنعت داروسازی کشور در حال سپری کردن سخت‌ترین دوران تاریخی خود، از ۷۰ سال گذشته تاکنون است که اگر بخواهیم به مهم‌ترین مصیبتی که گربیان این صنعت را فشرده، اشاره کنیم، قطعا کمبود نقدینگی، در رأس همه مولفه‌ها قرار می‌گیرد
ویژه
کمبود داروچند ماهی است که بیماران بسیاری را دچار مشکل کرده است.
تندرستی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نسبت به عوارض ضایعات مادرزادی ستون فقرات اطفال هشدار داد و گفت: با معاینه دقیق پزشک اطفال، می‌توان نسبت به تشخیص زودهنگام این ضایعات اقدام کرد.
یک روانشناس بالینی به این سؤال پاسخ می‌دهد؛ خطاهای فکری چه مشکلاتی رابه‌دنبال می‌آورند؟

نگرش‌هایی که باید پرورش یابند

سلامت
در زندگی هر یک از ما موضوعات ناخواسته زیادی می‌توانند اتفاق بیفتند. اما بدترین چیز آن است که خود ما از قبل به استقبالشان رفته و بارها و بارها در ذهن‌مان با آنها کلنجار برویم.