23
سه شنبه 28 تیر 1401
شماره 8546
تاریخ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رمان «ویکنت دو نیم شده» نوشته ایتالو کالوینو را غلامرضا امامی به فارسی برگردانده و به‌تازگی از سوی انتشارات هوپا منتشر شده است.
نگاه
عملکرد علی‌اکبر داور، از فعالان نیل رضاخان به سریر سلطنت و کارگزاران شاخص حکومت او، بیشتر از طریق ارزیابی دو سمت شاخص او در وزارتخانه‌های عدلیه و مالیه، قابل ارزیابی است.
عدلیه رضاخانی و غصب بی‌حد‌و‌حصر املاک مردم

«داور»، بستر‌ساز صعود قزاق به قله جباریت

گزارش
اگر ماموریت اصلی دستگاه قضایی، ستاندن حقوق فرودستان از فرادستان باشد، بی‌تردید باید عملکرد علی‌اکبر داور در دوره تصدی ریاست عدلیه را در مواجهه با دست‌اندازی‌های متنوع و همه‌جانبه رضاخان، به حقوق اساسی مردم ارزیابی کرد.
جنبش دانشجویی 1960

جنبش دانشجویی 1960

کتاب «جنبش دانشجویی 1960» نوشته «الکساندر کرودن» که سومین کتاب از مجموعه چشم‌اندازهایی از تاریخ معاصر جهان است، به‌تازگی با ترجمه فاطمه شاداب از سوی انتشارات ققنوس منتشر شد.
تام پین
تام پین
«تام پین» نوشته «مارک فیلپ» را محمد قائد به فارسی برگردانده و به‌تازگی از سوی نشر نو منتشر شده است. تام پین، نخستین انقلابی بین‌المللی بود.