عددخبر/90 مرکز

مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: ۹۰مرکز درمانی اقامتی با هدف بهبود و بازتوانی افراد با اختلال سوءمصرف مواد‌مخدر در این استان فعالیت می‌کند. به گزارش تسنیم، ولی‌الله نصر اصفهانی افزود: در مبارزه با مواد‌مخدر و اعتیاد، پیشگیری با افزایش اطلاعات مردم نسبت به پیامدهای مواد‌مخدر، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هاست.