کوتاه از حادثه/تعقیب و گریز مرگبار با تبهکاران در کرمانشاه و گچساران
تعقیب و گریز مأموران پلیس با 2 خودرو متعلق به تبهکاران پایان تلخی داشت. در نخستین حادثه سارقان مسلح در کرمانشاه هنگام فرار با کارگر شهرداری برخورد کردند و موجب مرگش شدند و در دومین حادثه 3سرنشین خودرویی تحت تعقیب در گچساران پس از فرار به‌شدت با یک اتوبوس تصادف کردند و هر 3نفر جان‌شان را از دست دادند.