2گام برای کمک به نهضت ملی مسکن

آخرین تحولات سیاستگذاری برای نهضت ملی مسکن از تلاش برای تعدیل قیمت نهاده‌های پرمصرف و حل مشکل پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها حکایت دارد
وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه تأمین مصالح ساختمانی برای طرح‌های مسکن حمایتی را تهیه کرده و همزمان، عاملیت 2 بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز به بانک تخصصی مسکن انتقال یافت.