20
یکشنبه 20 بهمن 1398
شماره 7877
ایرانشهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مکث
طبق بررسی‌های بنیاد مسکن، 33 روستای گلستان در معرض خطر رانش، لغزش و زمین لغزه هستند و 30 روستا نیز در مسیر سیلاب قرار دارند.

چالش گردشگری با اقتصاد

تبلیغات، تمرکز بر رشد گردشگری داخلی و حمایت دولت راهکارهایی است که مسئولان استانی برای برون‌رفت از مشکل لغو تورهای گردشگری خارجی پیشنهاد می‌دهند
آمارها در 3 ماه اول سال نشان می‌دهد بیش از 2 میلیون گردشگر خارجی به ایران آمده‌اند و در مقابل حدود 2 میلیون نفر از مسافران ایرانی نیز از کشور خارج شده‌اند.