22
یکشنبه 20 بهمن 1398
شماره 7877
جامعه
23023618
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
ماه‌های نخست حضورم در شورای شهر تهران بود که پویش شهر برای همه را راه‌اندازی کردم.

شهر با معلولان آشتی می‌کند؟

در بودجه سال آینده شهرداری تهران، 68میلیارد تومان اعتبار برای مناسب‌سازی‌ شهر برای حضور معلولان پیش‌بینی شده است
گزارش
معلولان می‌خواهند در شهر باشند.