پاسخ به صدای همشهری

روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به اعتراض یکی از شهروندان به «مشکلات جاده تویسرکان» که در تاریخ 23 تیر در همین صفحه منعکس شده بود، اعلام کرد: «در حال حاضر همه راه‌های اصلی و فرعی شهرستان تویسرکان دارای خط‌کشی و از نظر علائم تکمیل هستند.