14
شنبه 19 مرداد 1398
شماره 7732
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
احتمال انتخاب وزیر زن برای وزارتخانه آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه بیشتر شده و این موضوع را می‌توان از صحبت‌هایی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز پنجشنبه مطرح کرد، متوجه شد.
گزارش همشهری از سردرگمی والدین برای ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه

مدرسه دولتی یا خصوصی؛ مسئله کدام است؟

گزارش
«فرزندمان را مدرسه دولتی ثبت‌نام کنیم یا مدرسه غیردولتی؟» این سؤال یکی از دغدغه‌های اصلی والدین در سال‌های اخیر است.