داستان فاصله‌ها

یاوری، نویسنده و مترجم: «بسیار بلند و فوق‌العاده نزدیک» یکی از انسانی‌ترین و زیباترین کتاب‌هایی بود که تا به حال خوانده‌ام و بارها و به‌شدت مرا متاثر کرد
«بسیار بلند و فوق‌العاده نزدیک» نام رمانی از «جاناتان سافرن فوئر» است که «محسن یاوری» نویسنده و مترجم جوان کرمانشاهی ‌ آن را ترجمه کرده و نشر نیماژ به چاپ رسانده است