دولت نگران دخالت در وزارت میراث‌فرهنگی

سیدمحمد بهشتی: وزارت میراث‌فرهنگی باید در برابر ‌آنهایی که به بهانه توسعه، آثار تاریخی را تخریب می‌کنند، بایستد
زمزمه‌های ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت در پی تأیید مصوبه مجلس  در ماجرای تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از سوی شورای نگهبان بالا گرفته است.