15
سه شنبه 18 بهمن 1401
شماره 8709
جشنواره 3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جشنواره فیلم فجر در شروع دهه ۷۰ بعد از سپری کردن بیشترین جنجال‌ها در آخرین جشنواره دهه ۶۰، شروع توفانی‌ای داشت.

سال‌های شکوفایی

جشنواره فجر در دهه 70 چه مسیری را طی کرد
گزارش
ویژگی‌های بسیاری در دهه1370جمع می‌شود که این دهه را به متفاوت‌‌ترین دهه در عمر چهل‌ساله جشنواره فیلم فجر تبدیل می‌کند.