10
سه شنبه 18 بهمن 1401
شماره 8709
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«هامون، جازموریان و گاوخونی» در بدترین وضعیت هستند

خبر روز
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه تالاب‌های هامون، جازموریان و گاوخونی دارای بدترین وضعیت در میان تمام تالاب‌های کشور از نظر میزان آبگیری هستند، گفت...
ویژه
شاید پروژه تکثیر در اسارت، در آینده تبدیل به طرح موفقی شود.
30درصد افزودن به پوشش درختان شهری در تابستان۲۰۱۵ می‌توانست یک سوم از مرگ‌ومیرهای زودرس ناشی از دمای بالاتر در شهرهای اروپایی را کاهش دهد.

20 هزار شکار غیرمجاز در کشور

امسال دومین سال است که مجوز شکار صادر نمی‌شود
گزارش
ممنوعیت صدور مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، وارد سال دوم شد. پس از فتوای رهبر معظم انقلاب در سال گذشته، سازمان حفاظت محیط‌زیست مجوز شکار و صید صادر نکرده است و هر شکاری که در مناطق حفاظت‌شده و آزاد کشور رخ می‌دهد، غیرمجاز است.