بازخوانی یک جدایی تلخ

چرا محمدرضا پهلوی بخشی از سرزمین مادری‌مان را بخشید؟
یکی از غیرقابل‌دفاع‌ترین اقدامات محمدرضا پهلوی، جدایی بحرین از سرزمین مادری‌اش ایران است که غالباً در فضاهای مختلف مطرح می‌شود؛ کاری که خیانت پهلوی‌دوم به حاکمیت ارضی و ملی ایران به‌حساب می‌آید.