24
سه شنبه 18 بهمن 1401
شماره 8709
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خیانت یا سیاست؟

به گواه تاریخ
کتابی نگاشته شده است با عنوان «تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی» که جلد سوم آن به موضوع بحرین پرداخته است.
ویژه
برای شناخت جریان‌های تجزیه ایران یک منبع جدید به نام «چکیده تاریخ تجزیه ایران» به شما پیشنهاد می‌کنیم.
مستند «داستان یک جدایی»، روایتی دست اول از سیاه‌ترین خیانت دولت پهلوی در گفت‌وگو با افراد درگیر این ماجراست.

جدایی بحرین و استیضاح هویدا

هوشنگ طالع، نماینده مجلس ملی در دهه 40 از مخالفتش با جداسازی بحرین از ایران می‌گوید
گزارش
آبان سال13۳۶ بحرین که قرن‌ها تحت‌حاکمیت ایران بود به‌عنوان استان چهاردهم ایران معرفی شد، اما ۱۴سال بعد این استان به دستور محمدرضا پهلوی از کشورمان جدا شد و این اقدام در سکوت رسانه‌ها صورت گرفت.