درخواست صنایع لبنی برای دریافت تضمین

حاشیه‌های کاهش تولید ۴ قلم کالای لبنی مشمول قیمت‌گذاری ادامه دارد
در شرایطی که سرانه مصرف لبنیات کاهش یافته، اختلاف میان شرکت‌های لبنی با سازمان‌های نظارتی بر سر قیمت‌گذاری اقلام لبنی ابعاد جدیدی پیدا کرده است.