زیست شبانه در تهران فعال می‌شود

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره راهکارهای لازم برای فعال‌شدن «زیست شبانه» در شهر تهران و همچنین از اقدامات صورت‌گرفته صحبت کرد.