ممنوعیت‌های ترافیکی به‌خاطر آلودگی هوا

با افزایش حجم آلاینده‌ها در شهر تهران، فروش مجوز طرح ترافیک روزانه متوقف شد و پلیس با جدیت بیشتر از تردد وسایل نقلیه دودزا جلوگیری می‌‌کند
در سومین‌ماه از فصل پاییز، اغلب مناطق تهران از نظر کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.