رئیسی: حرف معترض و مخالف شنیده می‌شود

رئیس‌جمهور در چند سخنرانی متعدد پیام شنیدن مسائل را به جامعه منتقل کرده است
تقویت عملکرد کابینه و شنیدن صدای مردم یک‌بار دیگر محور صحبت‌های رئیس‌جمهور در جلسه چهارشنبه هیأت دولت بود.