سوءاستفاده از قانون اعطای «تابعیت» به فرزندانِ زنان ایرانی

«قانون اعطای تابعیت از مادر به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی منجر به سو‌ءاستفاده از زنان ایرانی شد.