جنگ تجاری اروپا و آمریکا

آلمان و فرانسه با کنار گذاشتن اختلافات چندماهه خود، بر سر مقابله با تهدیدهای تجاری آمریکا توافق کردند.