دستور خرید خانه نیما یوشیج صادر شد

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران دستور داده تا خانه نیما خریداری شود