17
سه شنبه 23 بهمن 1397
شماره 7600
گفتمان
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

40 سال توسعه انسانی بر مدار بین‌المللی

موفقیت‌های توسعه انسانی ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در 40 سالگی انقلاب
گزارش
امروزه نیروی انسانی، به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند و بالنده در جهان مطرح می‌شود که قدرت بازتولید دارد.